Tjenester

HVA KAN VI TILBY:

  • PROSJEKTERING I BYGG OG ANLEGGSPROSJEKTER
  • PROSJEKT- OG PROSJEKTERINGSLEDELSE
  • TEKNISK BYGGELEDELSE OG ITB KOORDINATOR
  • TILSTANDSKONTROLLER
  • OPPBYGGING AV FDV-SYSTEMER
  • BYGGHERREOMBUD, TREDJEPARTSKONTROLL

ME bistår i alle faser i prosjekt fra mulighetsstudie, skisseprosjekt, førprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggeperioden. Vi har god kunnskap og erfaring fra alle ulike entrepriseformer General-, Hoved-, Delte-, Total- og Samspillsentreprise. ME har erfaring fra BIM prosjekter.