Mads Malnes


Ingeniør

Mob: 938 23 305
mads.malnes@me.no

Ingeniør – 6 års erfaring, spesielt rettet mot kraftforsyningsanlegg og generell prosjektering.

Prosjekter:

Skoler, kontorbygg, sikrede fjellanlegg, forsvarsanlegg med fokus på sikker strømforsyning samt reservekraft, UPS anlegg, testing knyttet til FAT og SAT, samt FDV-dokumentasjon.

6 års erfaring som elektromontør gr L, nybygg, rehabilitering, vedlikehold og service.