Roger Malnes


Senioringeniør

Mob: 920 20 560
roger.malnes@me.no

Ingeniør med over 40 års erfaring med planlegging, prosjekt- og byggeledelse av elektrotekniske installasjoner i bygg og anlegg.

Spesiell erfaring fra kraftforsyningsanlegg med høye krav til oppetid og forsyningssikkerhet, eksempelvis datasentraler og forsvars-og samfunnsmessige operative vitale anlegg.

Prosjekt og prosjekteringsledelse.

Prosjekter:

Industri-, administrasjon- og næringsbygg, kultur- og idrettsanlegg, samt undervisningsbygg og forsvarsanlegg med spesielle krav til beskyttelse (Fortifikasjon).

Terminalanlegg for Posten, Østlandsterminalen, prosjektledelse for elektrotekniske- og sikkerhetsanlegg.