Morten Olsen


Senioringeniør

Mob: 92 29 02 29
morten.olsen@me.no

Prosjektleder på prosjekter med tverrfaglige oppgaver i varierende størrelse og karakter. Prosjektene har bla. vært fortifikatoriske anlegg med store krav til sikring, vernede bygg som er utført i nært samarbeid med riksantikvaren (bla Akershus Slott og Fornebu Hovedgård).  Gjennom flere år som prosjektleder har jeg opparbeidet teoretisk og praktisk kjennskap til de fleste systemer innen elkraft- og teleinstallasjoner. Herav inngår Ex-anlegg /soneplaner, fortifikatoriske anlegg samt videokonferanserom for Forsvaret.

Radiolinjestasjoner og telefonsentraler for Forsvarsbygg/ FLO-IKT:

– Nasjonale og NATO – finansierte stasjoner

– Prosjektansvarlig for ca 200 stasjoner, fortifikatoriske anlegg, i perioden ca 1985 til 2013 med prosjekterings- og oppfølgingsansvar.

– Stasjonene er hovedsakelig orientert på fjelltopper over eller under terreng. Det har omfattet EMP/EMI beskyttede anlegg samt stasjoner uten krav til dette. Enkelte stasjoner har beliggenhet i eksisterende bygg.

Jeg har også opparbeidet en tverrfaglig brannteknisk kompetanse i tillegg til god kjennskap til byggfag og VVS.

Har i de senere år arbeidet som prosjektleder i forbindelse med oppretting av bygningsinstallasjoner, inklusiv UPS’er og reservekraftaggregater, for utstyr til nødnett (SAMPOL og Pnp OPS prosjektet inklusiv samlokalisering av politi 112 og brann 110) for politiet og kontorlokaler for politiets fellestjenester (PFT) i Oslo og Østfold. Har i den senere tid vært med i kartlegging av operasjons-sentral i eksisterende politidistrikt sett opp mot etablering av nye politidistrikter. Videre har jeg arbeidet med ombygginger og utvidelser av diverse avdelinger ved Oslo Universitetssykehus – Ullevål, Bærum sykehus, Sørlandet sykehus deriblant gruppe 2 rom og luftisolat.