Michael Widding


Ingeniør

Mob: 928 19 089
michael.widding@me.no

Utdannet ingeniør innen fornybar energi fra NTNU i Trondheim med flere års erfaring fra elektrobransjen som både service- og anleggselektriker. Fra tidligere arbeidsliv som elektriker har jeg vært innom arbeid på enkle styringssystemer, pasientsignalanlegg, adgangskontroll, brannvarsling, nødlyssystemer, tavlebygging, rehabilitering og nybygg i form av boliger, næringslokaler, skoler og universitet.