Merete Rønhaug


Senioringeniør

Mob: 909 59 533
merete.ronhaug@me.no

18 års erfaring med planlegging av elektriske anlegg i bygg- og anleggsbransjen, samt erfaring innen styring og regulering i forbindelse med utdanning som automatiker. Har i løpet av disse årene gjennomført flere prosjekter i kategorien tilstandsvurdering og energioptimalisering.

Prosjekter:

Kontorbygg, skoler, sykehus, aldershjem og omsorgsboliger, hotell, svømmeanlegg og verneverdige bygg. Utarbeidelse av komplette anbudsdokumenter, oppbygging av drifts- og vedlikeholdssystemer, kontroll i byggeperiode, systemtesting, samt overtakelse av ferdige anlegg.

Systemer:

Kraftforsyning, lys- og varmeanlegg, driftstekniske anlegg, data- og telefonanlegg, alarm- og signalanlegg, lyd- og bildeanlegg, reservekraftinstallasjoner, heisanlegg.

Byggeforskrifter:

Har gjennomført prosjekt hvor kravet til passivhus og NS 3031 er gjennomført.