Knut Haugen


Daglig leder, Senioringeniør

Mob: 906 39 309
knut.haugen@me.no

Senior ingeniør utdannet fra Telemark Ingeniørhøgskole i 1984. Har jobbet som rådgivende ingeniør hos Malnes og Endresen AS fra samme år. Fra 1987 etablerte han avdelingskontor i Skien, og har hatt funksjon som avdelingsleder fra samme tidspunkt. Har 34 års erfaring med planlegging av elektrotekniske systemer i bygg og anlegg.

Han har virket i de fleste roller inn i prosjekter. Fra disiplinleder og saksbehandler for planlegging av elektroanleggene, til prosjekteringsledelse og prosjektledelse for hele byggeprosjektet. Har også god erfaring som byggherreombud og tredjeparts kontrollør.

Har lang og meget solid erfaring fra alle type entrepriseformer, og alle prosjektets faser, fra skisse-/forprosjekt til detaljprosjekt og gjennomføring av prosjektet i tillegg til byggeplassoppfølging og byggeledelse. Samarbeider godt i team og med entreprenører i alle gjennomføringsmodeller.

I tillegg til generell erfaring fra anlegg som skoler, næringsbygg, kontorbygg, helseinstitusjoner, har han også høy kompetanse innen elkraft forsyningssystemer nød og reservekraft forsyningssystemer, videre har han også god kompetanse knyttet til jording, avledning- og skjermingsproblematikk.

Bruk av BIM i prosjekter er gjennomført på flere prosjekter. Romfunksjonsprogrammering (RFP) benyttes for de fleste prosjekter i varierende omfang.

Elektriske styringssystemer knyttet opp mot energibruk (Eks: passivhus) og kostnadseffektive løsninger, er fokus for alle prosjekter som er gjennomført de siste årene (TEK-10).

Han innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 ihht plan og bygningsloven