Johnny Åmodt


Senioringeniør

Mob: 99 03 75 16
johnny.aamodt@me.no

Johnny Åmodt er utdannet ingeniør fra Telemark Ingeniørhøgskole i 2005. Han har jobbet som rådgivende ingeniør hos Malnes og Endresen fra samme år.

Før han begynte på ingeniørutdanningen, har Johnny Åmodt 15 års erfaring som elektromontør gr. L, hvor de siste syv år av disse som elektro-bas.

Med kompleksiteten som er i et fengsel eller sykehjem, har han opparbeidet seg god kompetanse omkring spesielle systemer som blant annet alarm, signalanlegg, ITV/ overvåkningssystemer, overfallsanlegg, sykesignal og KNX.

I tillegg til generell erfaring fra anlegg som skoler helsebygg og kontorbygg, har han også kompetanse innen nødstrøm og reservekraftaggregater samt måling/ effektlogging med Hioki 3169-20

Johnny Åmodt har opparbeidet seg erfaring som rådgivende ingeniør innenfor et bredt felt av prosjekttyper, og har kurs og etterutdanning på KNX.

Prosjekter:

Sykehjem, fengsel, kjøpesenter, kontorbygg og skoler.