Espen Møller


Ingeniør

Mob: 930 513 20
espen.moller@me.no

11 års erfaring med planlegging av elektriske anlegg i bygg og anlegg.

Tegning i 2D og 3D

BIM – Building Information Modeling

Programmer:

G-prog

AutoCad

Revit

MagiCad

Feb-dok

Prosjekttyper:

Kontorbygg, skoler, barnehager, flerbrukshaller, sykehus og sykehjem, industri.

Systemer:

Elkraftsystemer, reservekraftinstallasjoner, heisanlegg, lys- og varmeanlegg, data/telefonanlegg, kraftforsyning.