Bjørn A. Follaug


Avdelingsleder, Senioringeniør

Mob: 917 80 711
bjorn.follaug@me.no

30 års erfaring med prosjektering av elektrotekniske anlegg og til sammen 8 års erfaring som bilelektriker og elektriker gruppe L. Prosjektansvarlig RIE i byggeprosjekter i sør, midt og vest Norge med ansvar for prosjektering i alle faser og fagområder innenfor begrepet elektrotekniske anlegg. Herunder inkluderes kontraktoppsett, kontraktinngåelse, byggeledelse, befaringer og sluttkontroll. I tillegg til generell kompetanse fra kontorbygg, kulturbygg, kjøpesenter, industribygg, apotek, nettstasjoner og skoler har han også opparbeidet spesialkompetanse innenfor sykehus og odontologi. Han legger også stor vekt på energieffektivisering i prosjekteringen.

Erfaringsbakgrunn omfatter generelle elektrotekniske anlegg med fordypningskompetanse innenfor følgende fagområder:

– Jordingsanlegg

– Lynvernanlegg

– Lavspent forsyning

– Kortslutningsberegninger og selektivitet

– Belysningsanlegg med spesialområde – belysning i medisinske områder og

kunstbelysning

– Ledesystemer

– Driftstekniske anlegg

– El. kraftinstallasjoner og sikker strømforsyning i medisinske områder

– Reservekraftanlegg omhandler – nød- og reservekraft for bygningsdrift og for

virksomhet i bygninger

– Tele og automatiseringsanlegg generelt

– Heisanlegg