Skien videregående skole

Malnes og Endresen AS samarbeider med Skanska og dekker fagene RIE og ITB.
Skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt ferdig.
Nybygg skole.
Komplett elektroteknisk anlegg.
Skien videregående skole er et BIM-prosjekt og Prosjektet bruker prosjekthotell.

Prosjektets navn:   Skien videregående skole
Oppdragsgiver:   Telemark fylkeskommune
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:  18 300m2, 660 millioner
Oppdragets kontraktsverdi:   9,3 millioner
Type enteprise:  Samspillsmodell
Type bygg:   Skole
Oppgave/rolle: 
  Prosjektingeniør/saksbehandler
Byggestart – ferdigstillese:   2015-2018
Prosjektfaser:  Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølgning i byggeperioden