Norges Bank

Malnes og Endresen AS har sikret seg rammeavtale med Norges Bank i de neste 6 årene.
Vi skal bidra med vår elektrokompetanse og bidra til at Norges Bank får en bærekraftig utvikling av infrastruktur og moderne tekniske løsninger.
Vi er allerede godt i gang med flere prosjekter med varierende størrelse og kompleksitet.

Prosjektets navn: Dobbelpilot
Bakgrunnen for prosjektet var å teste ut nytt lyskonsept og ventilasjonskonsept for åpent kontorlandskap

Areal: 500m2
Type entreprise: Rammeavtaler
Type areal: Kontorarealer
Oppgave/rolle: RIE, saksbehandler Christer Maugesten
Byggestart – ferdigstillelse: 2019-2019
Prosjektfaser: Detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.

Prosjektets navn: Kirkegata 6
Bakgrunnen for prosjektet var å utrede mulighet for oppgradering av kontorer og møterom med antikvariske begrensninger

Areal: 2500m2
Type entreprise: Rammeavtaler
Type areal: Kontorarealer
Oppgave/rolle: RIE, saksbehandler Christer Maugesten
Byggestart – ferdigstillelse: 2019-2019
Prosjektfaser: Forprosjekt

Prosjektets navn: Ventilasjonstårn A5 og A10
Bakgrunnen for prosjektet er å skifte ut eksisterende ventilasjonsaggregater

Areal: 500m2
Type entreprise: Generalentreprise
Type areal: Tekniske arealer
Oppgave/rolle: RIE, saksbehandler Christer Maugesten
Byggestart – ferdigstillelse: 2020-dd
Prosjektfaser: Konkurransegrunnlag, detaljprosjekt og oppfølging byggeperioden

Prosjektets navn: Teknisk tegning
Bakgrunnen for prosjektet er å oppdatere eksisterende tekniske tegninger til elektronisk plattform

Oppgave/rolle: RIE, saksbehandler Christer Maugesten
Byggestart – ferdigstillelse: 2029-dd

Prosjektets navn: Oppgradering A1 4+5
Bakgrunnen for prosjektet er å oppgradere kontorarealer med ny teknikk

Areal: 2500m2
Type entreprise: Rammeavtaler, minikonkurranse
Type areal: Kontorarealer
Oppgave/rolle: RIE, saksbehandler Michael Widding
Byggestart – ferdigstillelse: 2019-dd
Prosjektfaser: Detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.

Prosjektets navn: Utskiftning hovedtavle
Bakgrunnen for prosjektet er å bytte ut eksisterende hovedtavle.
Vi bidrar med kartlegging, beregninger og løsningsforslag til gjennomføring.

Oppgave/rolle: RIE, saksbehandler Christer Maugesten