Malnes og Endresen er overtatt av Multiconsult

Fra 1. januar 2022 fortsetter Malnes og Endresens historie som en del av Multiconsult. Fra samme dato vil ikke denne siden lenger bli oppdatert.
For mer informasjon om tjenester, produkter og kontaktpersoner, se multiconsult.no