Gulset kirke

Prosjektledelse og prosjektering av elektrotekniske annlegg.
Prosjektet har fått hederlig omtale i forbindelse med Norsk Lyskultur sin lyspris for 2009.

Prosjektets navn:  Gulset kirke
Oppdragsgiver:   Skien Kirkelige fellesråd
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:  1 250m2 og 5,5 mill.
Oppdragets kontraktsverdi:  –
Type enteprise: –
Type bygg:  Kulturhus
Oppgave/rolle: 
Saksbehandler ME: Merete
Byggestart – ferdigstillese:  2007-2009
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.