Fjørfehus Ås Gård

Fjørfehus tilknyttet Ås Gård, som igjen har tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU). Fjørfehuset bygget opp som et forsøkshus med separate hønserom, dissekeringsrom og kontorer for administrering og kontroll av forsøk.

Planleggingsarbeidet startet opp høsten 2017, og ferdigstillelse av byggingen våren 2019. Prosjektet besto av nytt fjørfehus på ca. 1600m2 på to etasjer. Da dette er et bygg som benyttes for forsøk, gjør dette elektroinstallasjonene forholdsvis komplekst med reservekraft, komplett nødlys og brannalarmanlegg, tyverialarm, kameraovervåkning og alle øvrige svakstrømstjenester. I tillegg grensesnitt mot en rekke brukerutstyr.

Malnes og Endresen var i dette prosjektet engasjert via rammeavtale med NMBU og bisto med utarbeidelse av teknisk ytelsesbeskrivelse for elektroarbeidene i en totalentreprisespesifikasjon.

Prosjektets navn:    Nytt Fjørfehus, Ås gård
Oppdragsgiver:    Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:   Ca. 1600m2 med en kostnadsramme på ca. 35 millioner
Oppdragets kontraktsverdi:   Ca. 200 000 kr
Type enteprise:   Totalentreprise
Type bygg:    Fjørfehus
Oppgave/rolle:  
  RIE
Byggestart – ferdigstillese:   2017-2019
Prosjektfaser:   Utarbeidelse av totalentreprisespesifikasjon