Brandbu barneskole

Prosjektets navn:   Brandbu barneskole
Oppdragsgiver:   Gran kommune
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:  4,700m2, 13 mill.
Oppdragets kontraktsverdi:
Type enteprise:  Totalentreprise
Type bygg:  Skole
Oppgave/rolle: RIE og ITB
Byggestart – ferdigstillese: 2014-2017
Prosjektfaser:  Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperidoen.