Lørenskog VGS

Prosjektet stod ferdig sommeren 2017. Prosjektet bestod av nytt tilbygg med kjøkken, kantine, auditorium og formidlingsrom, samt en ny hovedadkomst med inngangstorg sentralt i skoleanlegget. 2.etg, består av undervisningsrom, et naturfagrom og lærerarbeidsplasser. Nye arealer omfatter ca. 2.200m2, og i tillegg ble det gjort noen ombygninger i den eksisterende bygningsmassen.

Prosjektets navn:  Lørenskog videregående skole – tilbygg
Oppdragsgiver:  Akershus fylkeskommune
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:  2.200 kvadratmeter.
Oppdragets kontraktsverdi:  50,7 mill (eks. mva)
Type enteprise:  Generalentreprise
Type bygg:  Undervisningsbygg
Oppgave/rolle:  
RIE
Byggestart – ferdigstillese:  2015-2017
Prosjektfaser:  Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggeperioden