Oslo Christer Maugesten Avdelingsleder & Senioringeniør

Mob: 986 07 079
christer.maugesten@me.no
Trond Solberg Siv.Ingeniør

Mob: 482 57 544
trond.solberg@me.no
Morten Olsen Senioringeniør

Mob: 92 29 02 29
morten.olsen@me.no
Roger Malnes Senioringeniør

Mob: 920 20 560
roger.malnes@me.no
Steinar Enerud Teknisk tegner & IKT ansvarlig

Mob: 481 88 639
steinar.enerud@me.no
Karin Berget Teknisk tegner

Mob: 934 25 682
karin.berget@me.no
Mads Malnes Ingeniør

Mob: 938 23 305
mads.malnes@me.no
Magnus Esp Aase Siv. Ingeniør

Mob: 481 52 657
magnus.esp.aase@me.no
Julie Hekkelstrand Alstad Ingeniør

Mob: 924 24 884
julie.alstad@me.no
Andreas Møster Prosjektingeniør

Mob: 954 93 895
andreas.moster@me.no
Ole Martin Brenno Prosjektingeniør

Mob: -
olemartin.brenno@me.no


Skien Knut Haugen Daglig leder, Senioringeniør

Mob: 906 39 309
knut.haugen@me.no
Bjørn A. Follaug Avdelingsleder, Senioringeniør

Mob: 917 80 711
bjorn.follaug@me.no
Merete Rønhaug Senioringeniør

Mob: 909 59 533
merete.ronhaug@me.no
Johnny Åmodt Senioringeniør

Mob: 99 03 75 16
johnny.aamodt@me.no
Espen Møller Ingeniør

Mob: 930 513 20
espen.moller@me.no
Mariann Irmelin Haugland Ingeniør

Mob: 482 05 421
mariann.irmelin.haugland@me.no
Berit Reinfjord Teknisk tegner

Mob: 917 71 289
berit.reinfjord@me.no
Hussein A. Yusuf Ingeniør

Mob: 413 84 678
hussein.yusuf@me.no
Martin Eian Faugstad Ingeniør

Mob: 452 30 500
martin.faugstad@me.no
Michael Widding Ingeniør

Mob: 928 19 089
michael.widding@me.no
Ole Johnny Garstad Prosjektingeniør

Mob: 413 77 999
ole.johnny.garstad@me.no