Avdeling Oslo

Avdelingskontoret i Oslo

Nydalsveien 36, 0484 Oslo
Telefon: 23 17 32 70

Du er velkomment til å ta direkte kontakt med hver enkelt medarbeider hos oss. Overordnet ansvarlig for prosjekter, tilbud og fremdrift ved avdelingskontoret i Oslo er Christer Maugesten. I Skien er ansvarlig Bjørn A. Follaug.

Firmainformasjon:

Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen AS
Etablert 1973 – organisasjonsnummer 979 554 370