Om oss

Malnes og Endresen AS ble etablert i 1973 og er blant de største rådgivende firmaene som kun spesialiserer seg på elektro.

Firmaet består av to avdelinger, lokalisert i Oslo og Skien.

Vi legger stor vekt på kompetanseheving ved bruk av interne og eksterne fagressurser. Det er også fokus på erfaringsutveksling på tvers av avdelingene.

Vi kan ved hjelp av gode samarbeidspartnere tilby komplett bistand i alle tekniske fagdisipliner.

Vi har erfaring med alle typer prosjekter gjennom langvarig samarbeid med profesjonelle byggherrer innen offentlig og privat sektor. På utførte anlegg har vi også kontinuerlig dialog med byggherrer for å bistå under drift.

For å finne de beste funksjons- og tekniske løsninger er planleggingsperioden preget av et nært samarbeid mellom de teknisk prosjekterende arkitekter og brukere.

Malnes og Endresen har spesialkompetanse på felter som sikkerhetsanlegg, fortifikatoriske anlegg, reservekraftforsyning, UPS, jording / lyn avledning og FDV-systemer.

Kvalitetssikring og kontroll er vesentlige elementer ved gjennomføring av alle prosjekter. Vi har etablert egne rutiner med kvalitetsoppfølging med bruk av et prosessorientert styringssystem levert av SIMPLI. Dette systemet legger til rette for at ME kan oppfylle alle krav i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og Norsk HMS lovgivning. Vårt hovedmål med kvalitetssikringen er «0-feil filosofi».

OPPDRAGSGIVERE:

  • PRIVATE UTBYGGERE OG INVESTORER
  • ENTRENPRENØRER
  • INDUSTRI
  • OFFENTLIG (STAT, FYLKE OG KOMMUNE)
  • FORSVARET
  • HELSEFORETAK