Historie

Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen A.S er et rådgivende ingeniørfirma innen elektro- og teleteknikk som jobber innen bygg- og anlegg, industri og samferdsel. Firmaet har hovedkontoret i Oslo og et avdelingskontoret i Skien.


Firmaet ble etablert i 1973, og eierne har arbeidet i firmaet i hele perioden.
Firmaet innehar kompetanse og erfaring i gjennomføring av oppdrag omfattende alle anleggsdisipliner, som naturlig hører inn under elektro- og teleteknikk. I tillegg har teknisk byggeledelse / byggekontroll på byggherresiden vært et viktig arbeidsområde de siste 10 år.