Trond Solberg


Avdelingsleder, Siv.Ingeniør

Mob: 482 57 544
trond.solberg@me.no

Sivilingeniør utdannet ved NTNU (tidligere NTH) i 1982 og godkjent elektroinstallatør 1991.

Har med 34 års erfaring opparbeidet seg en betydelig kompetanse innenfor et bredt felt av prosjekttyper.

Trond B. Solberg har innehatt de fleste roller i prosjekter, så som oppdragsansvarlig, prosjektansvarlig, prosjekteringsledelse, byggeledelse, teknisk koordinator, byggherreombud/tredjepartskontroll og prosjektingeniør.

Han har virket innen alle områder med prosjektering, installasjonsvirksomhet og prosjekt-/byggeledelse.
For flere prosjekter innehatt rollen som ITB-koordinator (teknisk koordinator) i alle faser av prosjektet, fra premissgiving/skisseprosjekt, gjennom prosjektering til utførelse, oppstart, testing, prøvedrift og overlevering av de tekniske anlegg.

Typiske prosjekter:

Sykehus, sykehjem, omsorgsboliger, universiteter, videregående skoler, kontor, idrettsanlegg, hoteller, kjøpesentre, industrianlegg, militære anlegg og boliganlegg.

Systemer:

Kraftforsyning, reservekraftinstallasjoner, generelle elektrotekniske anlegg, lys- og varmeanlegg, data/telefonanlegg, automasjonsanlegg, sikkerhetsanlegg, heisanlegg, samt implementering og koordinering av alle tekniske anlegg.