Teorifagbygg, Universitetet i Oslo

Byggherre: Statsbygg
Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering
og oppfølgning under byggeperioden.
Elektrotekniske anlegg, teletekniske anlegg, reservekraftanlegg,
adgangs/innbruddsalarmanlegg og heiser.
Areal 35 000m2
Periode: 1998-2004