Stabbestad barnehage

Byggherre: Kragerø kommune
Oppgave: Nybygg.
Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt
og oppfølgning under byggeperioden.
Areal: 470 m2
Periode: 2009-dd