Riska ungdomsskole

Byggherre: Sandnes kommune
Oppgave: Nybygg og ombygging ungdomsskole inkl. kontorer.
Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt
og oppfølgning i byggeperioden.
Areal: 2 600m2
Periode 2004-2010