Kirkeparken videregående skole

Byggherre: Østfold fylkeskommune
Oppgave: Videregående skole for teoretiske og praktiske fag.
Nybygg og rehabilitering. Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt,
detaljprosjektering og oppfølgning i byggeperioden.
Areal: 22 000m2
Periode: 2004-2009