Gjerpen ungdomsskole

Byggherre: Skien kommune
Oppgave: Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering
og oppfølgning i byggeperioden.
Periode: 2006