Haugesund videregående skole

Oppgave: Nybygg og rehabilitering av videregående skole inkl. kontorer.
Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering
og oppfølgning under byggeperioden.
Areal: 18 000m2
Periode: 2001-2006