Høyskolen i Akershus

Byggherre: Entra Eiendom AS
Oppgave: Totalentreprise med Reinertsen Anlegg AS som oppdragsgiver.
Forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølgning i byggeperioden.
Elektrotekniske anlegg, brannvarslingsnalegg, teletekniske anlegg og AV-anlegg.
Areal: 25 000 m2
Periode: 2002-2003