Gjerpen barneskole

Byggherre: Skien kommune
Oppgave: Nybygg, tilbygg og ombygging. Gjennomføring av skisseprosjekt,
forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggeperioden.
Areal: 5 600 m2
Peirode: 2006-dd