Bleiker videregående skole

Byggherre: Akershus fylkeskommune
Oppgave: Rehabilitering. Tilstandsvurdering av skisseprosjekt.
Periode: 2006-2008