Ås videregående skole

Byggherre: Akershus fylkeskommune
 Oppgave: Nybygg og ombygging. Gjennomføring av skisseprosjekt,
forprosjekt, detaljprosjekt og oppføgning i byggeperioden.
Elektrotekniske anlegg, brannvarslingsanlegg og AV-anlegg.
Areal: 5 000m2
Periode: 2008-dd