Undervisningsbygg

Gjerpen ungdomsskole

Byggherre: Skien kommune Oppgave: Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølgning i byggeperioden. Periode: 2006
Les mer

Høyskolen i Akershus

Byggherre: Entra Eiendom AS Oppgave: Totalentreprise med Reinertsen Anlegg AS som oppdragsgiver. Forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølgning i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg, brannvarslings...
Les mer

Teorifagbygg, Universitetet i Oslo

Byggherre: Statsbygg Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølgning under byggeperioden. Elektrotekniske anlegg, teletekniske anlegg, reservekraftanlegg, adgangs/innbruddsala...
Les mer

Haugesund videregående skole

Oppgave: Nybygg og rehabilitering av videregående skole inkl. kontorer. Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølgning under byggeperioden. Areal: 18 000m2 Periode: 2...
Les mer

Lillestrøm videregående skole

Byggherre: Akershus fylkeskommune Oppgave: Rehabilitering. Gjennomføring av diverse utredninger + detaljprosjektering. Areal: 2 000m2 Periode: 2007-2008
Les mer

Bleiker videregående skole

Byggherre: Akershus fylkeskommune Oppgave: Rehabilitering. Tilstandsvurdering av skisseprosjekt. Periode: 2006-2008
Les mer

Hersleb skole

Byggherre: Undervisningsbygg Oppgave: Rehabilitering. Tilstandsvurdering og skisseprosjekt. Areal: 10 000m2 Periode: 2009
Les mer

Helle skole

Byggherre: Kragerø kommune Oppgave: Nybygg og rehabilitering. Byggeledelse og kontraktsansvar for gjennomføring av elektro. Areal: 4 000m2 Periode: 2007-2009
Les mer

Stabbestad barnehage

Byggherre: Kragerø kommune Oppgave: Nybygg. Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning under byggeperioden. Areal: 470 m2 Periode: 2009-dd
Les mer

Riska ungdomsskole

Byggherre: Sandnes kommune Oppgave: Nybygg og ombygging ungdomsskole inkl. kontorer. Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggeperioden. Areal: 2 600m2 Periode...
Les mer

Gjerpen barneskole

Byggherre: Skien kommune Oppgave: Nybygg, tilbygg og ombygging. Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggeperioden. Areal: 5 600 m2 Peirode: 2006-dd
Les mer

Kirkeparken videregående skole

Byggherre: Østfold fylkeskommune Oppgave: Videregående skole for teoretiske og praktiske fag. Nybygg og rehabilitering. Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølgning...
Les mer

Ås videregående skole

Byggherre: Akershus fylkeskommune Oppgave: Nybygg og ombygging. Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppføgning i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg, brannvarslingsanlegg...
Les mer

Hokksund ungdomsskole

Byggherre: Øvre Eiker kommune Areal: 5 000m2 Periode: 2009-dd
Les mer