Samferdsel

Oslo Lufthavn Gardermoen Terminal 2

Byggherre: Oslo Lufthavn AS Oppgave: Nytt terminalbygg på Gardermoen. Areal:110 000 m2 Periode: 2009-2018
Les mer

Ekspedisjonsbygg - Oslo Lufthavn Gardermoen

Byggherre: Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg inkl. brannvarslingsanlegg og heiser/ rulletra...
Les mer

Nationaltheateret Stasjon

Byggherre: Jernbaneverket Oppgave: Innleid av Jernbaneverket som fagansvarlig Elektro. Areal: 8 000 m2 Periode: 1999 - 2000 Saksbehandler: Skule Nicolaisen
Les mer