Operahuset i Bjørvika

Byggherre: Statsbygg
Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg, brannvarslingsanlegg, teletekniske anlegg, elektroakustiske anlegg, reservekraftanlegg, adgangs/innbruddsalarmanlegg, heiser og kraner.
Areal: 38 000 m2
Periode: 2001 - 2009
Samarbeidende firma: Ing. Per Rasmussen AS
Saksbehandlere: Skule Nicolaisen, Finn Aalhus og Erik Gløersen.