Nord Norsk Kunstmuseum

Byggherre: Statsbygg
Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg, brannvarslingsalegg, teletekniske anlegg, adgangs/innbruddsalarmanlegg, ITV anlegg og heiser.
Areal: 2 500m2
Periode: 2000-2002
Saksbehandler: Skule Nicolaisen
14.04.2010
http://www.museumsnett.no/nordnorsk-kunstmuseum