Gulset kirke

Prosjektledelse og prosjektering av elektrotekniske annlegg.
Prosjektet har fått hederlig omtale i forbinde lse med Norsk Lyskultur sin lyspris for 2009.
Areal: 1 250 m2
Periode: 2007-2009