Fornebu Hovedgård

Byggherre: Umoe AS
Oppgave: Rehabilitering av verneverdig bygning. Forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.
Areal: 1 820m2
Periode: 2005-2007