Ekeberg Hovedgård

Byggherre: EBY Oslo kommune
Oppgave: Rehabilitering av verneverdig bygning. Forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.
Areal: 12 500 m2
Periode: 2008-2009