Aust Agder Kultorhistoriske Senter IKS

 Byggherre: Aust Agder fylkeskommune Oppgave: Nybygg og ombygging. Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden. Areal: 12 500 m2 Periode: