A'ja Samiske senter

Byggherre: Statsbygg
Oppgave: Skisseprosjekt og forprosjekt
Areal: 600m2