Kulturbygg

Operahuset i Bjørvika

Byggherre: Statsbygg Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg, brannvarslingsanlegg, teletekniske anlegg, elektroakustiske anlegg...
Les mer

Gulset kirke

Prosjektledelse og prosjektering av elektrotekniske annlegg. Prosjektet har fått hederlig omtale i forbindelse med Norsk Lyskultur sin lyspris for 2009. Areal: 1 250 m2 Periode: 2007-2009
Les mer

Aust Agder Kultorhistoriske Senter IKS

Byggherre: Aust Agder fylkeskommune Oppgave: Nybygg og ombygging. Gjennomføring av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden. Areal: 12 500 m2 Periode:
Les mer

A'ja Samiske senter

Byggherre: Statsbygg Oppgave: Skisseprosjekt og forprosjekt Areal: 600m2
Les mer

Minnehallen

Byggherre: Statsbygg Oppgave: Nybygg. Forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden Areal: 600m2 Periode: 2003-2005
Les mer

Nord Norsk Kunstmuseum

Byggherre: Statsbygg Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg, brannvarslingsalegg, teletekniske anlegg, adgangs/innbruddsalarman...
Les mer

Fornebu Hovedgård

Byggherre: Umoe AS Oppgave: Rehabilitering av verneverdig bygning. Forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden. Areal: 1 820m2 Periode: 2005-2007
Les mer

Tokke flerbrukshall

Byggherre: Tokke kommune Oppgave: Flerbrukshus med badeland, kino, teater og bibliotek. Areal: 2 600 m2 Periode: 2005-2008
Les mer

Kvitseid flerbrukshall

Byggherre: Kvitseid kommune Oppgave: Flerbrukshus med badeland, kino, teater og bibliotek. Totalentreprise. Areal: 2 500 m2 Periode: 2009-dd
Les mer

Deichmanske Bibliotek

Byggeherre: Omsorgsbygg Oslo KF Oppgave: Demontering av gammelt el.anlegg, delvis fra 1914 og prosjektering av nytt el.anlegg, samt tilbakeføring av belysningsplan. Areal: 1 000 m2 Periode: 2010-dd
Les mer

Ekeberg Hovedgård

Byggherre: EBY Oslo kommune Oppgave: Rehabilitering av verneverdig bygning. Forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden. Areal: 12 500 m2 Periode: 2008-2009
Les mer

Schous Kulturbryggeri

Byggherre: KLP Oppgave: Nybygg og rehabilitering. Detaljprosjektering for totalentreprenør, PEAB. Areal: 7 000 m2 Periode: 2008-dd
Les mer

Nordvegen historiske senter

Byggherre: Karmsund kommune Oppgave: Gjennomføring av forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden. Areal: 2 000 m2 Periode: 2003-2005
Les mer