IT Fornebu

 Byggherre: IT Fornebu Oppgave:: Totalentreprise med Bravida AS som oppdragsgiver. Detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg, brannvarslingsanlegg og heisanlegg. Leietakertilpasninger. Areal: 35 000 m2 Periode: 2001 - d.d. Saksbehandler: Jan Svendsen

16.04.2010

http://www.it-fornebu.no