HH1

 Byggherre: Hieronymus Eiendomsforvaltning AS Oppgave: Rehabilitering. Gjennomførng av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggeperioden. Areal: 11 500 m2 Periode: 2001-dd