Flødevigen Havforskningsstasjon

 Byggherre: Statsbygg Oppgave: Kontorlokaler og laboratorium. Areal: 1 000 m2 Periode: 2007-dd