Ericsson Grimstad

Byggherre: ABB Installasjon AS
Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden.
Elektrotekniske anlegg, teletekniske anlegg og heis anlegg.
Areal: 17 000 m2
Sakabehandler: Erik Gløersen