Kontorbygg

Kverndalssenteret

Byggherre: Kontorbygg AS Oppgave: Ombygging og nybygg av kontorlokaler. Areal:8 000 m2 Periode: 2009-dd
Les mer

NAV Bamle

Byggherre: Bamle kommune Oppgave: Nybygg Areal: 1 200 m2 Periode: 2008-2009
Les mer

IT Fornebu

Byggherre: IT Fornebu Oppgave:: Totalentreprise med Bravida AS som oppdragsgiver. Detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg, brannvarslingsanlegg og heisanlegg. Leietak...
Les mer

Flødevigen Havforskningsstasjon

Byggherre: Statsbygg Oppgave: Kontorlokaler og laboratorium. Areal: 1 000 m2 Periode: 2007-dd
Les mer

HH1

Byggherre: Hieronymus Eiendomsforvaltning AS Oppgave: Rehabilitering. Gjennomførng av skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggeperioden. Areal: 11 500 m2 Periode: 2001-dd
Les mer

Ericsson Grimstad

Byggherre: ABB Installasjon AS Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg, teletekniske anlegg og heis anlegg. Areal: 17 000 m2 Sak...
Les mer