Institusjoner

Halden Fengsel

Byggherre: Statsbygg Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt og revidert forprosjekt. Elektrotekniske, teletekniske og heis -anlegg. Areal: 32 000 m2 Periode: 2002 - 2010 Saksbehandler: Erik Gløersen
Les mer

Tromsø Brannstasjon

Byggherre: Tromsø kommune Oppgave: Nybygg. Detaljprosjektering for Bjørn Bygg Areal: 5 000 m2 Periode: 2008-dd
Les mer