Hydro Aluminium, Sunndalsøra

 Byggherre: Norsk Hydro ASA Oppdragsgiver: ABB Industri AS Oppgave: Detaljposjektering elektro og oppfølging i byggeperioden. Areal: 75 000 m2 Periode: 2002-2004