Bakers Produksjons- og Distribusjons anlegg- Oslo

Byggherre: Bakers AS Oppgave: Totalentreprise med utvidet maskinpark Detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg inkl. brannvarslingsanlegg og heiser/ rulletrapper. Areal: 12 000 m2 Periode: 2002 - 2004 Samarbeidende firma: Bravida AS Saksbehandlere: Morten S. Olsen

-

http://www.bakers.no